Tomtene koster fra kr 200 000,-  se under tomter nord for Røstabekken og tomter sør for Røstabekken for nærmere prising.

Det blir egen bomvei inn til hyttefeltet og det koster kr 30 000,- for veitilknytning pr tomt. Det blir også en årlig vedlikeholdsavgift.

Tomter nord for Røstabekken

Tomter sør for Røstabekken