Røsta hyttegrend ligg i nærområdet til Røstasetra. Dette er en gammel seter. Seterhusa ble flyttet dit de står i dag i 1908. Tidligere sto setra ca. 100 meter lengre nede på stølen, da i to etasjer med fjøs i første etasje. Det ble sluttet med setring her i 1945, men fra midten av sekstitallet ble seterhusa på ny brukt som seter, og det ble den til 2009. Etter den tid har området blitt beita av ungdyr. Den oppmerka turistlinja til Vindølbu og Folldalen går forbi setra, og var fra 1927 til 1945 brukt som overnattingssted for turister.

Hva navnet Røsta betyr vet en ikke sikkert. Kanskje kommer første delen av navnet av at det er mye rød stein i området. Navnet kan dermed komme både av at det er en “rød stad” eller at det er av rust (røst) farga stein. Navnet kan også komme fra ordet rydningssted. Om det var bekken, setra eller området som fikk navnet først, vet man ikke.

Røstasetra

Røstasetra